Tin tức - sự kiện
Giới thiệu chung
Hội nghị truyền hình VMeeting giải pháp cung cấp khả năng giao tiếp giữa các cá nhân hoặc nhóm người từ nhiều điểm khác nhau, qua âm thanh, hình ảnh, thông qua mạng IP

VMeeting cho phép trình chiếu, chia sẻ các tài liệu, chat giữa các đầu cầu.

 
 

VMeeting có thể được áp dụng vào các lĩnh vực:

-          Họp giữa các văn phòng Cơ quan, Công ty,...

 

-          Giới thiệu, khai trương sản phẩm mới từ xa

 

-          Liên kết giáo dục, đào tạo từ xa.

 

-          Tường thuật sự kiện trực tiếp

 

-          Quản lý, điều khiển trong các khu trường, sở bị phân tách về không gian.

 

-          Hội chuẩn, phẫu thuật, chăm sóc y tế từ xa theo thời gian thực.

Lợi ích của VMeeting:

-          Giảm thời gian chí phí đi lại, sinh hoạt

-          Có thể họp bất cứ lúc nào, chỉ đạo công việc nhanh chóng, trực tiếp

-          Tham dự cuộc họp bất cứ đang ở đâu

-          Tài liệu chia sẻ trực quan

-          Chủ tọa điều khiển cuộc họp dễ dàng

-          Toàn bộ nội dung cuộc họp được lưu lại dưới dạng Video.